Werkwijze

In de ochtend werkt de leerling op School de Vriendschap aan de basisvaardigheden Lezen, Rekenen en Spelling op eigen niveau. In de middagen werken de leerlingen binnen een thema aan woordenschat in het Nederlands en Engels, burgerschap, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en zijn ze bezig met onderzoek n.a.v. onderzoeksvragen. Binnen het thema-onderwijs kunnen de leerlingen hun talenten inzetten op het gebied van creativiteit (muziek, drama, tekenen, kunst) en presentatie vaardigheden.

Kwaliteit

De leerlingen worden op twee manieren gevolgd op School de Vriendschap.

  1. In de klas: de leerkrachten en ondersteuners observeren de leerlingen op proces en product gebied aan de hand van de behandelde lesdoelen op basis van een individueel ontwikkelingsplan.
  2. Op school: het team volgt de leerlingen ook door landelijk genormeerde toetsen van uitgeverij BOOM af te nemen. Op basis van deze data evalueren we ons onderwijs in de klas en de kwaliteit van de instructies van leerkrachten en ondersteunend personeel.