Visie en missie

Het is onze missie om Oekraïense ontheemde kinderen onderwijs bieden waarbij hun groei in alle opzichten onbelemmerd kan doorgaan, waardoor zowel welbevinden als kansen vergroot worden.

Visie: Oekraïense kinderen binnen een veilige en stimulerende omgeving onderwijs bieden, waarbij de Nederlandse taal, cultuur en het onderwijsprogramma belangrijke aandacht krijgen en tegelijkertijd de eigen Oekraïense cultuur en achtergrond niet vergeten worden.

Kansrijk onderwijs kan niet zonder optimale samenwerking tussen leerling, ouders en school. De Vriendschap stimuleert dat kinderen hun talenten zowel in de Nederlandse samenleving als in Oekraïne kunnen inzetten. In de wereld van nu en morgen.

Daarnaast willen we de overgang naar het vervolgonderwijs vergemakkelijken, zodat kinderen met vertrouwen en voldoende vaardigheden hun individuele onderwijspad kunnen afleggen.

Wij vergeten niet bij het geven van dit uitdagende onderwijs dat onze leerlingen ingrijpende gebeurtenissen ofwel zelf hebben ervaren ofwel zich bewust, misschien onbewust, zijn van het leed dat familie, vrienden of kennissen meemaken of meemaakten. Wij zullen met aandacht voor trauma’s kinderen tegemoet treden. Daarbij een mix van inlevendheid, duidelijkheid, structuur, rust, inclusief het plezier en de voldoening van leren hanteren.

.

Kernwaarden

Goed onderwijs

Wij willen de kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen door onderwijs op maat aan te bieden. Onderwijskwaliteit is een vanzelfsprekend gegeven, waar een sterke focus op ligt, naast een fijne schoolcultuur.

Veiligheid en respect

Op onze school durft een kind zichzelf te zijn, omdat wij alle kinderen met respect tegemoet treden. De leerkrachten geven het voorbeeld, van de kinderen wordt dit vanzelfsprekend ook verwacht. Respect voor mens, dier en omgeving.

Zelfvertrouwen stimuleren

We benadrukken de kracht, schoonheid en mogelijkheden die in ieder kind aanwezig zijn.

Ruimte voor creatief denken

De wereld, dichtbij of veraf, vraagt om zelfbewuste zelfstandige denkers en doeners, die weten dat een mens niet alles kan weten. Die weten dat je veel kunt opzoeken en informatie kritisch moet beoordelen. Dat er ruimte is om afwegingen en keuzes te maken in het leven, door het creatieve denkvermogen in te zetten.

Leren moet een feest zijn

Waardoor kinderen en leerkrachten ervaren dat leren energie geeft, uitdagingen biedt, de nieuwsgierigheid prikkelt, avontuurlijk is én naar meer smaakt.

Vriendschap

Vriendschap is een belangrijk goed, omdat het niet alleen plezier en steun geeft, maar je ook veel leert over jezelf en anderen.

School de Vriendschap wil een fijne, stimulerende plek zijn waar kinderen zichzelf en anderen steeds verrassen door wat ze kunnen (leren) en wat ze daarmee bereiken, voor nu en straks.